Suunnittelupalvelut

PÄÄSUUNNITTELU

Luvanvarainen rakennushanke vaatii aina pääsuunnittelijan. Pääsuunnittelija on hyvä nimetä hankkeeseen jo alkuvaiheessa. Pääsuunnittelija tarkastaa eri alojen suunnitelmien yhteensopivuuden ja järjestää tarvittavat työmaakokoukset saumattoman yhteistyön saavuttamiseksi.

 

ARKKITEHTISUUNNITTELU

HANKESUUNNITTELU – Kartoitetaan tilatarpeet, korjauskohteissa arvioidaan vanhan rakennuksen soveltuvuus tulevaan käyttötarkoitukseen. Piirustukset kootaan lähtöaineistoksi, tarvittaessa laaditaan rakennuksen nykytilapiirustukset. Hankesuunnittelun yhteydessä tutkitaan vanhojen rakenteiden kunto. Rakennusosien kunnon perusteella mitoitetaan rakennusosien korjausasteet riittävälle tasolle, mutta myös vältetään tarpeetonta uusimista.

LUONNOSSUUNNITTELU – Suunnittelija laatii muutamia luonnosvaihtoehtoja, näistä valitaan sopivin vaihtoehto. Valmiiden luonnospiirustusten avulla laaditaan hankkeelle kustannusarvio.

LUPAPIIRUSTUKSET – Rakennus- tai toimenpidelupaa varten laaditaan ns. lupakuvasarja, asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.

 

KORJAUSSUUNNITTELU

Tavoitteemme on noudattaa säästävää korjaustapaa. Turhaa purkamista vältetään, mutta toisaalta korjaukset on tehtävä riittävässä laajuudessa mahdollisten sisäilmaongelmien poistamiseksi.

KOSTEUSVAURIOKORJAUSSUUNNITTELU – Korjausrakentamisessa tulee vastaan lähes aina myös kosteusvaurioita, joiden korjausten suunnittelu vaatii kosteusvauriokorjauksiin perehtyneen suunnittelijan.

RESTAUROINTISUUNNITTELU – Suojelukohteiden suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä museoviranomaisten kanssa, jotka hyväksyvät tehtävät toimenpiteet.

Suojeltujen rakennusten ja kosteusvauriokohteiden korjaustyöt vaativat usein rakennus- tai toimenpideluvan.