Sisäilmaongelman selvitys

Jos epäilet rakennuksessa mahdollista sisäilmaongelmaa, voidaan asian tutkiminen aloittaa kohdekäynnillä. Rakennusterveysasiantuntija pystyy aistinvaraisesti ja käyttäjiltä kuulemansa perusteella suuntaamaan tarvittavia tutkimuksia oikeaan suuntaan. Pienkohteissa selvitysprosessi jatkuu usein tutkimussuunnitelman ja kuntotutkimusten tekemisellä.

Suuremmissa kohteissa havaitut ongelmat on usein tuotu kohteen kiinteistövastaavan tai sisäilmaryhmän tietoon. Vastuutaho tilaa tarvittavat tutkimukset ongelman selvittämiseksi. Usein kohteen tutkimukset tekevä rakennusterveysasiantuntija kutsutaan ongelman selvittämisen ajaksi sisäilmaryhmän asiantuntijajäseneksi.